kWp en kWh

Panelen zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Niet alleen in kwaliteit maar ook in opbrengst. Het vermogen van de panelen wordt gemeten in kiloWattpiek. Bij de meeste merken panelen met standaard afmeting ligt de kiloWattpiek het zelfde: rond de 250kWp per paneel. Maar wat maakt dan het verschil in panelen? Dat is de vermogenstolerantie dat een paneel heeft. Panelen worden samengesteld uit meerdere cellen welke van te voren getest zijn. Hierdoor is niet elk paneel het zelfde. De vermogengenstolerantie geeft weer met welke toename of afname er rekening moet worden gehouden wanneer er wordt omgerekend naar kiloWatturen. Werkelijk geleverde energie wordt uiteindelijk gemeten in kWu en iet in kWp.

Voorbeeld

10 panelen met een kWp van 250 per paneel hebben een totaal van 2500 kWp. Met een vermogenstolerantie van van -3/-6 zal uiteindelijk gemiddeld 2390 kWh worden geproduceerd.
Zelfde systeem met een vermogenstolerantie van +3/-0 zal gemiddeld 2540 kWh opbrengen. Dit is ruim 6% verschil.

Verschil in vermogenstolerantie neemt meestal ook een verschil in prijs met zich mee. Onze adviseurs kunnen een berekening maken waarbij prijs en opbrengst kunnen worden afgewogen in elke situatie.

Klik hier voor meer informatie.

Posted in: zonnepanelen