Wat is een zonnepaneel?

In de zoektocht naar nieuwe, milieuvriendelijke en duurzame energiebronnen bied de zon een grote mogelijkheid. De zon is gratis, onuitputbaar en onbeperkt. Maar hoe grijpen we deze zon en maken het tot een bruikbare bron van energie?

De panelen zijn opgebouwd uit de kleinere zonnecellen welke bestaan uit twee lagen. Als zonlicht op de zonnecel valt, wordt een elektrische spanning opgewekt tussen de twee geladen lagen, de positieve en negatieve laag. Net als bij een accu. De gelijkstroom wordt getransporteerd van cel naar cel en van paneel naar paneel. Zo is het hele systeem aan elkaar gekoppeld. Via de omvormer komt de zonnestroom uiteindelijk als bruikbare stroom in de meterkast terecht. Deze stroom is 100% groen en direct bruikbaar!

Meer informatie over de panelen zelf vindt u onder het stukje downloads

Posted in: zonnepanelen