Wat is een zonnestroomsysteem?

Een zonnestroomsysteem bestaat uit drie belangrijke elementen: de panelen, de bevestiging en de omvormer. Naast deze drie elementen bestaat het systeem uit kabels en materiaal welke verbinding met het stroomnet maken. Maar wat is een zonnepaneel eigenlijk? Hoe zit het bevestigd en wat doet een omvormer? Lees hierover meer in de volgende punten.

algemene informatie zonnestroomsysteem

Posted in: zonnepanelen