Beveiliging

Inbraak
Janssen ETB is een door Dekra goedgekeurd erkend BORG bedrijf. Daardoor kunnen wij een BORG-opleveringsbewijs verstrekken voor uw woning of bedrijfspand. De verzekeringsmaatschappijen vragen
tegenwoordig veelal om deze certificaten in verband met de dekking. Een inbraakinstallatie detecteert ongewenst bezoek door gebruik te maken van een combinatie van detectoren, deur- en raamcontacten. De detectoren worden op strategische plaatsen ( zones ) en op een
discrete manier in uw woning of bedrijfspand geplaatst. Wanneer iemand ongewenst uw pand binnen tracht te dringen, neemt dedetector een verandering in de zone waar en geeft onmiddellijk een alarmsignaal door aan de centrale. Deze zet vervolgens een sirene in
werking en / of geeft een alarmmelding door aan een 24-uur bemande Alarmcentrale.

Onze partners zijn:
Kuperus Online te Rotterdam en Lobeco te Den Haag.

Inbraak
NetworX

NetworX, X-gen en Ademco
De NetworX en Ademco alarminstallaties staan bekend om hun gebruikersvriendelijkheid. Het systeem schakelt u eenvoudig in of uit door middel van het intoetsten van een pincode of door middel van een handzame afstandbediening. Voor bedrijven bieden wij een
proximity tags aan, waardoor u gemakkelijk kunt nazien wie het laatst het systeem heeft bediend. Ademco heeft een bediendeel met ingebouwde key lezer. De aanleg van een NetworX of Ademco betekent niet dat uw woning of pand door allerlei apparatuur wordt
ontsierd. De zichtbare componenten hebben een discreet en mooi design en passen harmonieus in elk interieur en kunnen eventueel draadloos worden uitgevoerd.
Janssen kan door middel van het plaatsen van een smartmodule uw inbraakcentrale laten uitschakelen door middel van een smartphone of tablet. Bij het plaatsen van nieuwe Networx of X-Gen centrales wordt dit standaard voor uw ingebouwd. Met uw Smartphone kunt u
in-, en uitschakelen en tevens zones overbruggen. Bij bestaande centrales dient u navraag te doen bij onze beveiligingsafdeling. Wij kunnen nazien of uw centrale schikt is voor een IP doormelding.

Brand- en ontruimingsinstallatie
Janssen ETB is door DEKRA een gekeurd brandmeldinstallatie bedrijf. Wij hebben een samenwerkingsverband met diverse “erkende” branddetectie bedrijven in het kader van de erkenningsregeling ”EVB” van de VEBON (Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in
Nederland) Deze regeling is op initiatief van de VEBON, VIP, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Directie Brandweer en Rampenbestrijding opgesteld. De regeling heeft tot doel een bijdrage tel leveren aan het verbeteren en inzicht gelijk maken van de kwaliteit van brandmeldinstallaties.

Een brandmeldinstallatie is nodig voor de veiligheid van personen en
om brandschade zo veel mogelijk te beperken. Vaak eist de brandweer dat u een installatie aanlegt. Een brandmeldinstallatie is een alarmtoestel dat afgaat al er brand is. Daarmee kunt u brand al in een vroeg stadium ontdekken. Er zijn 2 soorten installaties: een geadresseerbaar en een conventioneel systeem. Het verschil tussen deze systemen is het volgende: een geadresseerdbaar systeem kunt u gemakkelijk via de centrale bekijken
waar de brandmelding vandaan komt door middel van eenzone-aanduiding. Dit geeft als voordeel dat u sneller de brand ontdekt, hoe meer tijd er is om mensen in veiligheid te brengen en hoe meer tijd er is om de brand te blussen en dus schade te voorkomen.

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale besturingskast met handmelders of rookmelders of slowwhoops of nevenindicators en flitsers. Tevens kunnen wij ook sleutelbuizen leveren en plaatsen.

De installaties worden allemaal geplaatst op basis van de NEN 2535 of NEN 2575 regeling.

Janssen ETB maakt gebruik van Siemens, DX & Honeywell centrales.

ontruimingsinstallatie
Toegangscontrole

Toegangscontrole
Uw pand wordt elektronisch beveiligd via een toegangscontrolesysteem, met speciale elektronische sleutel, lezers en keytags in plaats van de gewone sloten en sleutels. U bepaalt wie, waar en wanneer iemand toegang heeft in uw gebouw.

Elk personeelslid of bezoeker ontvangt een speciale sleutel of keytag om toegang te krijgen bij elke deur, poort of slagboom. Ze hoeven alleen hun sleutel bij de lezer te houden en de toegang wordt verleend of ontzegd, afhankelijk van wat hen is toegewezen. Bij verlies van de sleutel of keytag hoeven er geen sloten te worden vervangen. Hierdoor bent u er altijd van verzekerd dat uw gebouw is beveiligd en dat is iets wat niet haalbaar is met een gewoon slot- sleutelsysteem.

Janssen ETB levert en installeert de volgende systemen:

  • Standalone systemen
  • Deurkruklezers
  • Kaart en codelezers
  • Systeem codetableaus en kaartlezers
  • Toegangscontroles via tags
  • Toegangscontrole via vingeraderlezer
  • Deuropeners

Wij werken Paxton apparatuur