Brand- en ontruimingsinstallatie

Brand- en ontruimingsinstallatie

Janssen ETB is door DEKRA een gekeurd brandmeldinstallatie bedrijf. Wij hebben een samenwerkingsverband met diverse “erkende” branddetectie bedrijven in het kader van de erkenningsregeling  ”EVB” van de VEBON (Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland) Deze regeling is op initiatief van de VEBON, VIP, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Directie Brandweer en Rampenbestrijding opgesteld. De regeling heeft tot doel een bijdrage tel leveren aan het verbeteren en inzichtgelijk maken van de kwaliteit van brandmeldinstallaties.

Een brandmeldinstallatie is nodig voor de veiligheid van personen en om brandschade zo veel mogelijk te beperken. Vaak eist de brandweer dat u een installatie aanlegt.

Een brandmeldinstallatie is een alarmtoestel dat afgaat al er brand is. Daarmee kunt u brand al in een vroeg stadium ontdekken. Er zijn 2 soorten installaties: een geadresseerbaar en een conventioneel systeem. Het verschil tussen deze systemen is het volgende: een gadresseerdbaar systeem kunt u gemakkelijk via de centrale bekijken waar de brandmelding vandaan komt doormiddel van een zone-aanduiding. Dit geeft als voordeel dat u sneller de brand ontdekt, hoe meer tijd er is om mensen in veiligheid te brengen en hoe meer tijd er is om de brand te blussen en dus schade te voorkomen.

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale besturingskast met handmelders of rookmelders of slowwhoops of nevenindicators en flitsers. Tevens kunnen wij ook sleutelbuizen leveren en plaatsen.

De installaties worden allemaal geplaatst op basis van de NEN 2535 of NEN 2575 regeling.

Janssen ETB maakt gebruik van Siemens, DX & Honeywell centrales.

stoppenkast